Terug naar nieuws overzicht

Jurydagen

Jury

23 september 2021

Alle vakjury's zijn bij elkaar gekomen om de ingezonden cases te beoordelen

De vakjury’s beoordelen de cases in hun categorie op effectiviteit en komen samen tot een oordeel welke cases een Effie verdienen. Ook stellen zij vast welke kleur (goud, zilver, brons) de Effie zou moeten hebben. Zij schrijven een kort juryrapport als onderbouwing voor hun oordeel. Er wordt gewerkt vanuit het principe van ‘overeenstemming’. Alle juryleden moeten in principe achter de Effie waardigheid van de case staan alsmede van de kleur van de Effie. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt dan kan er gestemd worden. Dat kan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. In deze stemming stemt de voorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. De Effie waardige cases worden door de juryvoorzitter bij de hoofdjury neergelegd met een onderbouwing.

Lees verder

Meer Effie jury

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2023 Effie Awards Nederland