effie awards 2022

Juryprocedure

Effie Award Nederland hanteert twee juryniveaus: een vakjury per categorie en een hoofdjury. 

 

Iedere vakjury bestaat in principe uit acht juryleden: 
 

  • een voorzitter 

  • een of twee onafhankelijke juryleden (waarvan een de voorzitter is) 

  • drie door bvA benoemde juryleden, afkomstig van adverteerderszijde 

  • drie door VIA benoemde juryleden, afkomstig uit de bureauwereld. 

 

De hoofdjury bestaat uit negen personen. Dit zijn de zeven voorzitters van de vakjury’s, een hoofdvoorzitter en een algemeen, onafhankelijk lid.  

 

BEOORDELING VAN CASES 

Alle juryleden ontvangen de ingestuurde cases digitaal. Zij kunnen dan in hun eigen tempo de cases beoordelen. Het oordeel van elk jurylid wordt vastgelegd in een online beoordelingsformulier dat onderling wordt gedeeld. Zo ontstaat vóór de uiteindelijke jurybespreking al een duidelijk beeld over de waardering voor de cases.  

 

JURYBIJEENKOMST 

Tijdens de jurybijeenkomsten beoordelen de vakjuryleden gezamenlijk de cases in hun categorie op effectiviteit, en ze komen samen tot een oordeel welke cases een Effie Award verdienen. Ook stellen zij vast welke kleur (goud, zilver, brons) de Effie Award volgens hen moet krijgen. Er wordt gewerkt vanuit het principe van ‘overeenstemming’. Alle juryleden moeten in principe achter de Effie- waardigheid van de case staan en het eens zijn over de kleur van de Effie Award. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt dan kan er gestemd worden. In deze stemming stemt de voorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. De Effie-waardige cases worden aan de hand van een kort juryrapport met de leden van de hoofdjury gedeeld.  

 

EXTERNE CONSULTANTS 

Mocht het zo zijn dat er kennis ontbreekt in het juryteam, dan bestaat de mogelijkheid om externe kennis in te schakelen. Concreet betekent dit dat externe consultants met heel specifieke kennis van onderhavige markten uitgenodigd kunnen worden om de jury bij te spijkeren en te adviseren, zodat de ingezonden case zo objectief mogelijk beoordeeld kan worden. 

 

HOOFDJURY 

Tijdens de hoofd-jurybijeenkomsten beoordelen de hoofdjuryleden gezamenlijk de cases in elke categorie op effectiviteit en komen samen tot het oordeel welke cases een Effie Award verdienen. Ook stellen zij vast welke kleur (goud, zilver, brons) de Effie Award volgens hen moet krijgen. De hoofdjury werkt vanuit het principe van overeenstemming: ieder jurylid moet in principe de Effie-waardigheid ondersteunen. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan volgt een stemming. In deze stemming stemt de hoofdvoorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. De hoofdvoorzitter ziet toe op de objectiviteit waarmee de Effies Awards worden vastgesteld. De hoofdjury stelt vlak voor de uitreiking de definitieve Effies vast.  

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2022 Effie Awards Nederland