Reglement

Effie Awards 2024

Een Effie Award win je niet zomaar. Door bij het schrijven van de case echter rekening te houden met de regels die wereldwijd voor Effie-cases gelden, vergroot je meteen je kans. 

Wie neemt deel aan de Effie Awards en waarom?  

 • Zowel bureaus als adverteerders kunnen cases voor de Effie Awards inzenden. 

 • Alle partijen die hebben bijgedragen aan de case en de resultaten dienen de case gezamenlijk te ondertekenen.

 • Een case moet gebaseerd zijn op een sterk strategisch inzicht dat op een aansprekende manier creatief is vertaald. Bijvoorbeeld in een reclamecampagne, in design, in een event, in de propositie zelf of in de customer experience. De voorkeur gaat uit naar een geïntegreerde aanpak waarin verschillende marketinginstrumenten elkaar versterken.

 • Cases waarvan het succes met name is terug te voeren op een prijs- of premiumactie komen niet in aanmerking voor een Effie.

 • Het aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt, mits aan de regels is voldaan.

 • Cases die eerder met een Effie zijn bekroond, kunnen nog een keer worden ingezonden, mits er sprake is van duidelijke nieuwswaarde, een aangescherpte strategie of nieuwe activiteiten die tot buitengewone resultaten hebben geleid.

 • Een case kan in verschillende categorieën worden ingezonden (in hetzelfde jaar of achtereenvolgens). Houd er wel rekening mee dat iedere categorie een ander inzendformulier heeft en op een andere manier moet worden omschreven, zodat de case aansluit bij de richtlijnen van de betreffende categorie.

 • Cases op basis van een internationaal concept zijn toegestaan, zolang er in Nederland unieke activiteiten zijn ontwikkeld die aantoonbaar hebben gezorgd voor buitengewone resultaten in de Nederlandse markt. 

 • Er moeten in ieder geval activiteiten hebben plaatsgevonden en resultaten worden gerapporteerd in de 12 maanden voor 30 juni van het jaar van inzenden. De activiteiten mogen wel al eerder zijn begonnen. 

 • De laatste resultaten die in de case mogen worden opgenomen, zijn van 30 juni van het jaar van inzenden. 

INZENDEN 

 • Download eerst het juiste inzendformulier en begin hierin te werken.  

 • Houd je aan de regels in het formulier voor wat betreft het aantal tekens, de lay-out en het creatief materiaal. 

 • Alle paragrafen in het inzendformulier dienen te worden ingevuld. De verscheidenheid aan cases vraagt om enige flexibiliteit bij het invullen. Als een paragraaf niet relevant is, mag deze – met een toelichting – worden overgeslagen.  

 • Het is verplicht om alle factoren te vermelden die de resultaten hebben beïnvloed. 

 • We begrijpen dat soms de inhoud en cijfers van een case niet met iedereen gedeeld mogen worden. Dat is precies de reden dat je op het inzendformulier per vraag kunt aangeven of de inhoud wel of niet openbaar gemaakt mag worden. De juryleden hebben daarnaast ook allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

 • Is de case klaar? Dan is het tijd om deze officieel in te dienen via de Effie-inzendmodule

 • Heb je nog niet eerder een Effie-case ingestuurd? Maak dan eerst een account aan. Na het afronden van je aanmelding ontvang je een e-mail met daarin de definitieve aanmeldknop. 

 • Na het aanmaken van het account staat niets je meer in de weg om je case officieel in te sturen. 

 • Vanaf het moment dat de case officieel via de Effie-inzendmodule is ingestuurd, kan niets meer aan de inhoud worden aangepast.  

 • Ieder case maakt kans op een Effie Award. Er worden dus geen cases van tevoren genomineerd. Vergeet daarom niet alvast jullie tickets voor de uitreiking op donderdag 16 november te kopen. Je wilt er immers bij zijn als jullie straks op het podium worden uitgenodigd. 

 Cijfermatige onderbouwing  

 • Zonder cijfermatige onderbouwing maakt de case geen kans op een Effie Award. 

 • Bronvermelding van alle gegeven cijfers is verplicht. 

 • Zorg dat je heel duidelijk bent in de beschrijving van de ontwikkelingen, zodat geen verwarring kan ontstaan over procenten, procentpunten en absolute groei. 

 • Geef relevante cijfermatige informatie, ook over concurrenten en de historische ontwikkeling. Ga er niet vanuit dat de juryleden precies weten wat in jouw markt vanzelfsprekend is. Leg het nodige uit en geef alle noodzakelijke informatie voor het maken van een duidelijke vergelijking.

 • Maak aannemelijk dat de resultaten buitengewoon zijn. Is de groei van bijvoorbeeld het marktaandeel uitzonderlijk voor die specifieke markt op dat specifieke moment?

 • Bij concurrentiegevoelige informatie kun je eventueel met indexcijfers werken. Echte cijfers hebben vanzelfsprekend de voorkeur. 

 • Bij de beoordeling van de cases wordt de grootte van het budget meegewogen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

CREDITS 

Alle creatieve en strategische partners die hebben bijgedragen aan de marketingactiviteiten dienen te worden vermeld. Er kunnen evenwel maximaal drie bureaus als ‘hoofdaannemers’ worden opgenomen. 

 

PUBLICATIE VAN INZENDINGEN & RECHTEN 

Het creatieve werk en de case worden eigendom van de Effie-organisatie en zullen niet worden teruggezonden. Door inzending verkrijgt de Effie-organisatie automatisch het recht om een en ander te kopiëren, reproduceren en ten toon te stellen ten behoeve van educatieve en publicitaire doeleinden. Het creatieve werk bestaat onder andere uit een video van maximaal vijf minuten. Deze bevat al het voor het succes van de case wezenlijke werk. Wanneer bepaalde informatie niet gepubliceerd mag worden, moet de inzender dat uitdrukkelijk schriftelijk laten weten aan de Effie-organisatie.  

Alle ingezonden cases die volgens de jury aan de basisvoorwaarden voldoen, worden gepubliceerd. De case-samenvatting uit het inzendformulier wordt gepubliceerd op onder andere de Effie-website en wordt gebruikt tijdens de uitreiking en voor promotionele doeleinden. Door de meest effectieve cases in de schijnwerpers te zetten, willen we bijdragen aan de professionalisering van het vak. We zijn daarbij afhankelijk van de bereidheid van deelnemers om hun winnende casestudies te delen. 

 

VERTROUWELIJKHEID 

De Effie-organisatie, VIA, bvA en andere directbetrokkenen gaan tot aan de uitreiking vertrouwelijk om met informatie die te maken heeft met de inzendingen. Cijfers en andere gevoelige informatie worden niet met derden gedeeld of naar buiten gebracht zonder toestemming. Juryleden ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. 

 

TWEE EFFIE AWARDS PER WINNENDE INZENDING  

Alle winnende inzendingen ontvangen twee Effie Awards. Maximaal twee ‘leidende’ bureaus kunnen naast de naam van de klant en de casenaam worden vermeld. Al diegenen die een bijdrage hebben geleverd en in de ‘credits’ vermeld staan, kunnen duplicaten of gepersonaliseerde Effie Awards met de vermelding van de eigen bureaunaam, naast die van een van de ‘leidende’ bureaus, bij de Effie-organisatie bestellen. De kosten hiervan bedragen € 500,- per Effie Award. 

 

DISKWALIFICATIE 

Incomplete cases, cases die niet op de juiste wijze via de online inzendmodule zijn ingediend of waarvoor de betaling te laat is ontvangen, komen niet in aanmerking voor een Effie Award. 

 

 

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2024 Effie Awards Nederland