Terug naar cases overzicht

Bridgefund. Make Money Smile

Gedragscampagnes Lang - Effie Awards 2023

In deze case

Samenvatting
Kenmerken
Uitdaging & Ambitie
Inzicht & Strategie
Concept & Plan
Resultaten
Juryrapport

Opdrachtgever

Bridgefund

Bureau

Ceci n'est pas un bureau
De Mediaboerderij

Samenvatting

Titel

Bridgefund. Make Money Smile

Uitdaging

Hoe worden we minder afhankelijk van perfomancemarketing en kunnen we onze groei een boost geven door te investeren in het bouwen van een A-merk voor kleine ondernemers op zoek naar financiering?

InziCht

Geld dat aan het werk kan daar worden ondernemers blij van.

Idee

We verbeelden het inzicht dat als geld stilstaat de wereld van een kleine ondernemer stilvalt. Met een nieuwe kleurrijke merkidentiteit en een hoofdrol voor de hond Ted zorgen we voor een sterk merk.

Resultaat

Groei van het bezoek aan ons platform met 481%, resulterend in een stijging van het aantal verstrekte leningen met 262% en groei van het uitstaand volume met 578%.  De merkoverweging in de doelgroep: 24%.

Waarom Effie-waardig?

Door te bouwen aan een onderscheidend A-merk in de markt voor zakelijke leningen is het gelukt om veel minder afhankelijk te worden van performancemarketing middels SEA. In twee jaar tijd weten we een merkbekendheid van 50% en een merkoverweging van 24% in de doelgroep te realiseren. Onze ambitieuze doelstelling: verdubbeling van onze omzet aan verstrekte leningen in twee jaar is vele malen overtroffen. In die periode steeg ons uitstaand volume met maar liefst 578%

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service

Bridgefund. Een online platform voor zakelijk lenen voor kleine ondernemers (vanaf 50k jaaromzet) gefund door ondernemers

Campagneperiode

juni 2021 tot heden

Uitdaging & Ambitie

Marktcontext

Na de kredietcrisis van 2008 is het voor veel ondernemers steeds lastiger om bij de bank krediet te krijgen, wat tot gevolg heeft dat een nieuw domein in opkomst is: non-bancaire financiering. Een van de eerste aanbieders op dit vlak is Qredits, een door het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Investeringsbank opgezette non profit organisatie die in samenwerking met een aantal grote banken (oa. ABN Amro, Volksbank, Rabobank) financiering tot € 250.000 aanbiedt en ondernemers daarnaast helpt met coaching en advies. In de jaren daarna komen er ook een aantal commerciële fintech start-ups op de markt die zakelijke leningen verstrekken.

Een daarvan is BridgeFund, opgericht in 2018 door een aantal ondernemers die kansen zagen in het samenbrengen van vraag en aanbood in deze groeiende markt.  BridgeFund is een online platform dat een brug slaat tussen de financiële behoeftes van ondernemers. Zonder tussenkomst van een bank. Aan de ene kant stellen ondernemers...

Inzicht & Strategie

Markt/categorie inzichten

Naast de non-profitorganisatie Qredits die mede door de overheid in het leven is geroepen om kleine ondernemers van kredieten te voorzien, is de commerciële markt voor non bancair lenen behoorlijk versnipperd. Het is een groeiende markt omdat het in de loop van afgelopen jaren na de kredietcrisis steeds lastiger is geworden voor ondernemers om leningen los te krijgen bij hun bank. De belangrijkste behoeften bij MKB-ers op zoek naar financiering zijn prijsgerelateerd (lage rente, boetevrij aflossen). Maar daarnaast blijkt dat meer imago gerelateerde zaken ook belangrijk zijn zoals deskundigheid, verantwoord handelen en transparantie (bron: Metrix Lab onderzoek onder ondernemers van 50k omzet tot 500k omzet met potentiële financieringsbehoefte, 2021). Een bij-effect van de groeiende markt en de vele spelers is dat het steeds drukker wordt in de online winkelstraat: de SEA op een aantal zoekwoorden rond zakelijk lenen. Dat betekent dat de prijzen per klik...

Concept & Plan

Gedrag lang concept

De kern van het creatieve concept is het idee dat als geld stil staat, dan staat de wereld stil. Met als belofte: wij helpen ondernemers snel en simpel zonder gedoe aan een zakelijke lening, want geld dat aan het werk kan, daar worden ondernemers blij van. Uitmondend in het thema: Make money smile.

Op TV wordt dit vertaald in commercials waarin in een ijssalon en in een autospuiterij business letterlijk en figuurlijk tot stilstand komt.  Omdat we willen bouwen aan een sterk A-merk hebben we onze communicatie voorzien van een aantal distinctive brand assets. Allereerst hebben we een nieuw logo waarin eigentijdse kleuren en typografie een sterk merkbeeld opleveren. Die kleurenwereld herkennen we terug in de uitingen met een herkenbaar kleurenpakket dat we kennen van de films van Wes Anderson.  Een ander DBA is onze sympathieke held Ted, de grote aandoenlijke hond die als trouwe vriend de geldbehoeftige ondernemer hoogstpersoonlijk een rolletje bankbiljetten komt...

Resultaten

Commercieel resultaat

Als doelstelling hadden we ambitieus ingezet op een verdubbeling van het verstrekte volume aan leningen. Van bijna € 20 miljoen in 2020 naar € 40 miljoen in 2022 en van 944 leners in 2020  naar 2.000 in 2022.

Het resultaat heeft die doelstelling ruimschoots overtroffen. In 2 jaar tijd (waarvan 1,5 jaar merkcampagnevoering) werd het aantal leningen en het volume verdriedubbeld.

Aantal overeenkomsten                    Volume verstrekte leningen

                                     index                                                    index

2020:            944          100                   € 19.966.400                   100     

2021:            2.161        228.                 € 39.376.396                   197

2022:          3.349          354                  € 72.362.613                   362

 

En de groei zet nog steeds door.  In het eerste half jaar van 2023 (t/m juni) werd al ruim € 51 miljoen verstrekt middels 2.125 overeenkomsten. Als we kijken...

Juryrapport

Ambitie

Een krediet ophalen bij een traditionele bank is sinds de financiële crisis van 2008 nog altijd lastig voor ondernemers. Dat hiaat bood al snel kansen voor nieuwe marktpartijen, het non-bancaire kanaal. Qredits, opgezet door de overheid en de Kamer van Koophandel, was de eerste partij die in dit gat sprong, in de jaren daarna meldden zich meer fintech start-ups voor het verstrekken van zakelijke leningen. In 2020 zijn door zulke partijen 37.394 financieringen verstrekt, met een gezamenlijk volume van 314 miljoen euro. In share of search was Qredits medio 2021 de grootste in die markt (35%), gevolgd door New10 (13%), Bridgefund en Qgeld (beide 8%).

Bridgefund is in 2018 opgericht en biedt ‘zakelijk lenen zonder gedoe’ van 5.000 tot 250.000 euro. Tot 2021 zette deze start-up vooral in op performance marketing (SEA). Maar omdat de kosten hiervan snel stegen en de effectiviteit afnam, besloot Bridgefund het roer om te gooien en in te zetten op merkbouw, in de overtuiging dat...

Deel dit via

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2024 Effie Awards Nederland