Terug naar cases overzicht

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Maatschappelijke Impact - Effie Awards 2021

Alleen samen krijgen we corona onder controle - Banner - Effie Awards Nederland

In deze case

Samenvatting
Kenmerken
Uitgangspositie
Ambitie
Strategie
Resultaten
Juryrapport

Opdrachtgever

RIJKSOVERHEID / NATIONAAL KERNTEAM CRISISCOMMUNICATIE

Bureau

ROORDA RECLAMEBUREAU
TABULA RASA
BKB HET CAMPAGNEBUREAU
INITIATIVE MEDIA
HVDM

Samenvatting

Titel

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Uitdaging

Draagvlak en duurzame gedragsverandering realiseren voor maatregelen tijdens de onvoorspelbare coronacrisis. Om jezelf en anderen te beschermen waren diep ingesleten sociale gewoonten ineens risicovol.

Inzicht

Cruciaal inzicht: niemand wil een ander besmetten. De maatregelen beschermen jou en anderen. En mensen doen wat anderen doen: goed gedrag doet goed volgen. Begrip dat het een lastige tijd is, vermindert weerstand tegen de maatregelen.

Idee

Door corona moesten we ineens vrijwel alles alleen gaan doen. En dat werkt alleen als we allemaal meedoen. Als we het alleen zijn samen doen. ‘Alleen samen’ verwoordt zo verbroedering en hoop.

Resultaat

De overgrote meerderheid van de bevolking houdt zich aan de basismaatregelen. Ook op andere deelonderwerpen (testen, CoronaMelder, vaccinatie, etc.) zijn de doelstellingen ruimschoots gehaald.

Waarom Effie-waardig

De ‘Alleen samen’ campagne heeft eraan bijgedragen dat we samen in een zeer korte tijd een land hebben weten te verenigen en we ons gedrag rigoureus hebben aangepast. Ondanks de steeds weer oplaaiende besmettingscijfers, het toenemende aantal aanvullende maatregelen en de wisselende stemming in het land, hebben we het geloof in eigen kunnen hoog weten te houden bij vrijwel alle Nederlanders: we denken massaal de maatregelen te kunnen volhouden zo lang dat nodig is. En dat hebben we ook daadwerkelijk gedaan.
Corona is bijna onder controle.

Alleen samen krijgen we corona onder controle - Banner - Effie Awards Nederland

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service

'Alleen samen krijgen we corona onder controle'. De corona-campagne van de Rijksoverheid.

Campagneperiode
25 maart 2020 tot en met 20 juni 2021 (meest recente RIVM gedragsmeting)

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Creatieve concept & keuzes
De coronamaatregelen betekenden dat we ineens vrijwel alles alleen moesten doen. We moesten thuis werken, mochten geen bezoek meer ontvangen, sociale contacten werden onveilig.  Maar omdat we plotseling allemaal, alleen thuis zaten verbroederde dat ook enorm. We beseften ons dat deze tijdelijke isolatie alleen effectief zou zijn als we ons er allemaal aan zouden houden. Kortom we waren verbonden in het alleen zijn. Alleen samen.
Deze twee elementen vormen een paradox, waarbij alleen thuis zitten en afstand van elkaar houden op gespannen voet lijkt te staan met het samen doen. Van de spanning die deze paradox oplevert maakten we gebruik in de campagneregel: ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’.

Met de campagnes informeren we over het belang van ‘alleen’ (1,5 meter afstand houden, thuis/binnen blijven en geen bezoek ontvangen) en stimuleren we mensen tegelijkertijd om zich aan de maatregelen te...

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

Issue/Context
Februari 2020 worden er voorbereidingen getroffen om een aantal Nederlanders te repatriëren vanuit Wuhan omdat hier een uitbraak van een corona-virus wordt geconstateerd. Terwijl Nederland nog onbezorgd de voorjaarsvakantie inging werd langzaam duidelijk dat het Covid19-virus (hierna virus of corona) zich steeds sneller over de wereld verspreidde en eind februari had het virus reeds zijn intrede in Nederland gedaan. Het wordt steeds duidelijker dat het virus zich moeilijk laat controleren en in rap tempo uitgroeit tot een globale pandemie (op 11 maart was het officieel zo ver). Razendsnel werden er allerlei maatregelen ingesteld door de Rijksoverheid om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen.

Dat begon met 1,5 meter afstand houden, handen wassen en zoveel mogelijk thuisblijven. Deze maatregelen worden aangekondigd met een informerende tv- en radiospot. De gedrags- en...

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

Maatschappelijke inzichten
Vrijheid is een belangrijke waarde voor Nederlanders. Voor de een betekent dit dat we ons aan bepaalde tradities mogen houden, voor de ander dat we daar juist tegen mogen demonstreren. We houden van gezelligheid, Koningsdag, supporten massaal wedstrijden van Oranje (SCP, Denkend aan Nederland, 2019). Er zit dus zowel een sterk individualistisch trekje in onze volksaard, als een verbinding met het collectief (denk aan het oranjegevoel).

De coronamaatregelen leggen die individuele vrijheid aan banden. Dat zou makkelijk tot weerstand kunnen leiden. Daarom benadrukken we in de campagne dat we als collectief moeten optreden door ons allemaal aan de maatregelen te houden, om die vrijheid weer terug te krijgen.

Voor de coronacommunicatie gaan maatschappelijke en consumenteninzichten hand in hand. Of het virus onder controle komt, hangt direct af van hoe goed mensen zich aan de maatregelen houden....

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

Maatschappelijk resultaat
De campagne maakte deel uit van een veel groter interventiepakket van de Rijksoverheid. De resultaten van de campagne zijn in een dergelijke crisissituatie zeker niet altijd goed te scheiden van de invloed van bijvoorbeeld de persconferenties van de minister-president, minister van VWS, de informatie van het RIVM en de aandacht die zowel de experts als de voor- en tegenstanders van het kabinetsbeleid in de pers kregen.

Om toch zo goed mogelijk inzichtelijk te maken dat de campagne heeft bijgedragen aan de effectiviteit van de maatregelen zetten we de motivatie om de maatregelen vol te houden af tegen het de beoordeling van het beleid van de Rijksoverheid (beide DVJ-Insights, april 2020 -mei 2021).

Zie bijlage 1.

Hierin is te zien dat we er gedurende 13 maanden vrijwel continu in geslaagd zijn om de doelstelling (ten minste 2/3e van de Nederlandse bevolking denkt dat ze de maatregelen kunnen volhouden zolang dat...

Juryrapport

Ambitie

Als één ontwikkeling bepalend was voor ons doen en laten in 2020, dan was het de corona-pandemie. De uitbraak half maart 2020 was het startsein voor grootscheeps ingrijpen door de overheid. Meer dan ooit was het maatschappelijk van groot belang dat de bevolking zich zou houden aan basismaatregelen die de verspreiding van het virus moesten tegenhouden en de instroom in de ziekenhuizen beperken. In no time werd een campagne opgetuigd die gedragsverandering moest realiseren en iedereen van de noodzaak van afstand houden, thuiswerken, handen wassen en andere maatregelen moest overtuigen. De doelstellingen bleven noodgedwongen vrij generiek: zoveel mogelijk Nederlanders moesten zich aan de maatregelen houden. De communicatiecampagne moest aldus bewerkstelligen dat alle Nederlanders boven de 18 jaar de maatregelen kenden en dat minimaal tweederde daar een positief gevoel over had en ging handelen conform de maatregelen. Dat is bepaald geen sinecure.

Strategie

Het kerninzicht in...

Deel dit via

Lees verder

Effie cases 2021

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2023 Effie Awards Nederland