Terug naar cases overzicht

Kinderopvang dankzij jou

Maatschappelijke Impact - Effie Awards 2021

Kinderopvang dankzij jou - Banner - Effie Awards Nederland

In deze case

Samenvatting
Kenmerken
Uitgangspositie
Ambitie
Strategie
Resultaten
Juryrapport

Opdrachtgever

FCB - KINDEROPVANG WERKT

Bureau

GOALS NON STOP EMPLOYER BRANDING

Samenvatting

Titel

Kinderopvang. Dankzij jou.

Uitdaging

Januari 2020: er is een groot tekort van 8.000 medewerkers in de kinderopvang. Dit maakt dat ruim ieder jaar circa 400.000 kinderen waarbij kinderopvang gewenst is, niet de mogelijkheid krijgen om de leerschool van hun leven op deze manier te beginnen.

Inzicht

Kinderopvang draagt significant bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het is zoveel meer dan ‘opvang’ alleen. Daarom is de traditionele opvatting te smal en achterhaald. Kinderen vangen in deze periode zoveel op. Zoals nieuwe woorden, interesse voor sport, hoe ze zelf een probleem kunnen oplossen, hoe ze kunnen samenwerken. Dankzij de pedagogisch medewerker. Dat maakt het werk bijzonder en waardevol voor onze maatschappij.

Idee

We geven inhoudelijk betekenis aan Kinderopvang door het woord ‘opvang’ een andere invulling te geven. Zo vangt Melle op hoe de wereld werkt, Liv vangt op hoe ze zichzelf blijft en Ching vangt zijn interesse voor techniek op. Dankzij jou.

Dat is het hart van de landelijke wervingscampagne voor pedagogisch medewerkers.

Resultaat

Campagneperiode 9 jan 2020 – 31-dec-2020:

 • Positieve trendbreuk in arbeidskracht (bron: dashboard cbs):
  • Branche-instroom stijgt 10%
  • Branche-uitstroom daalt van 21% naar 18% 
  • Grootste groeier in domein welzijn en zorg
  • Groei van 8.000 werkenden in 1 jaar (250% van prognose / hoogste in 10 jaar)
  • Aanmeldingen Hbo-opleidingen stijgt met 8%
 • Mediabuzz / paid media uitingen converteren naar 509.227 unieke bezoekers op de campagnesite.  
 • Ingevulde tests: 28.049
 • Vacature raadplegingen: 27.623  
 • Bereik huidige medewerkers t.b.v. vergroten trots: 65%
 • De campagne haalt meerdere keren het landelijke nieuws van Trouw, Vrij Nederland, de Telegraaf tot NPO 1 en Hart van Nederland

Bijlage 1 belangrijkste sheets uit CBS-

Waarom Effie-waardig

Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou.’ is er een inhoudelijke betekenis gegeven aan het woord ‘opvang’. Iets waar de branche al meer dan 20 jaar behoefte aan heeft. Dit heeft een positief effect op zowel kinderen, ouders, de pedagogisch medewerkers en de plaats op de politieke agenda. Het heeft de attractiviteit van de branche echt een impuls gegeven, met als prachtig resultaat 8.000 meer werkenden in kinderopvang na 1 jaar.

Kinderopvang dankzij jou - Banner - Effie Awards Nederland

Kenmerken

Merknaam + issue/product/service

Merknaam Arbeidsmarktfonds FCB - Kinderopvang werkt! I.s.m. Goals Non Stop Employer Branding Titel Kinderopvang dankzij jou Issue/product/service Betekenisvol werk als pedagogisch medewerker kinderopvang

Campagneperiode

1 jan 2020 tot 31 dec 2020

Uitgangspositie

Een overzicht van het concept & plan

Creative concept/kernideee

Het algemeen beeld van kinderopvang is een plek waar ouders hun kinderen brengen zodat zij kunnen werken. Het is echter veel meer dan dat. Kinderen vangen bij de kinderopvang heel veel kennis en kunde op. Het werken met kinderen is betekenisvol, veelzijdig en heeft ook diepgang. Dat brengen we over met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’.


Basis story:
De kinderopvang. Dé plek met een hart voor kinderen, een oor voor hun verhalen én oog voor hun mogelijkheden. Waar de optelsom van grote en kleine ervaringen een belangrijke invulling geeft aan hun toekomst. Waar dromen, ontdekken en doen, worden gestimuleerd. Hier leren ze tegenslagen, nieuwe woorden, mooie dansmoves, complimenten, kennis én elkaar op te vangen. Dankzij jou. Dus als je dit mooie vak uitoefent, vangen kinderen dit én veel meer van jou op.

Zo vangt Melle op hoe de wereld werkt, Meyra vangt iedere week leuke liedjes op, Liv vangt op hoe ze zichzelf...

Ambitie

Welke uitdaging & ambitie ligt aan de basis van de campagne?

Issue-context

Kinderopvang is een relatief jonge sector, die zich vanuit de ‘bewaarscholen’ (voorloper op de huidige kleuterschool rondom 1960) razendsnel ontwikkeld heeft.

De branche heeft zich in een golvende beweging ontwikkeld, waarbij diverse factoren een rol spelen (denk aan subsidie en economisch klimaat). Over de gehele linie neemt de vraag continue toe door het toenemend aantal ouders dat beide werkt.  Toch heeft de kinderopvang gedurende de economische crisis (2008-2013) van veel mensen afscheid moeten nemen. Een groot deel daarvan is niet meer teruggekomen. Deze periode heeft een negatief effect gehad op de branche. Omdat de kans op een baan en het perspectief op zekerheid in de kinderopvang aanmerkelijk minder was, zijn er destijds minder scholieren een opleiding in de kinderopvang gestart.

In vrij korte tijd is de vraag naar pedagogisch medewerkers in de kinderopvang afgelopen 7 jaar snel gestegen. Door...

Strategie

Welke inzichten en keuzes gaven sturing aan de activiteiten?

Maatschappelijke inzichten

Met brancheorganisaties, vakbonden, kinderopvangorganisaties en hun medewerkers hebben we de identiteit en de ambitie van de kinderopvang onderzocht en geïdentificeerd.

Tijdens een briefing vanuit de brancheorganisatie Kinderopvang kwam als essentie naar voren: “We zijn een jonge sector, die zich vanuit de ‘bewaarscholen’ razendsnel ontwikkeld heeft. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan: wat wij bieden is het beste wat ouders hun kinderen kunnen geven. We zijn meer dan lief: we zijn professioneel. Een expert en autoriteit op het gebied van de ontwikkeling van het (jonge) kind om uiteindelijk een vanzelfsprekende voorziening te zijn die elke ouder zijn kind gunt. Dit is een betekenisvol beroep! Voor mensen met een roeping.”

Op basis van deze inzichten hebben we workshops met hr- en communicatiemedewerkers uit de praktijk gehouden en een diepgaand media- en interesseonderzoek...

Resultaten

Een overzicht van de resultaten van de case

Maatschappelijk resultaat

Op alle vlakken zijn de doelstellingen ver overtroffen. De groei in aantal kinderopvangmedewerkers bedroeg 8.000 in 2020 en staat nu na 1 ½ jaar op 12.000; de prognose bedroeg een groei met 3.000 medewerkers per jaar in de campagneperiode. Dit betekent dat meer kinderen opvang kunnen krijgen. Daarnaast neemt de werkdruk op de bestaande medewerkers af. Bovendien is de maatschappelijke discussie positief beïnvloed. In de toekomst komt er mogelijk 2 dagen betaalde opvang voor alle kinderen in Nederland. Dit betekent wel dat er nog veel meer pedagogisch medewerkers nodig zijn.

bron: CBS

Directe marketing- en communicatieresultaten

De onderliggende doelstellingen uitgelicht: 

 • Gerealiseerd bereik: 31.116.636
 • Unieke bezoekers campagnesite: 509.227
 • Locatiepagina’s bezocht (vacatures): 27.623
 • Test: Wat kun jij kinderen laten opvangen?
  18.216 x afgerond
 • Views campagnevideo's: meer dan 300.000
 • Trots: 65% van alle...

Juryrapport

Deel dit via

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2024 Effie Awards Nederland