Reglement

Effie Awards 2021

De Effie is een prestigieuze prijs. Het schrijven van een overtuigende case vraagt tijd. Door bij het schrijven de regels te volgen vergroot je je kans op een Effie. Lees daarom vóór het invullen de regels en de algemene voorwaarden goed door.

Deelname Effie Awards 
 1. Zowel bureaus als marketeers kunnen cases voor een Effie inzenden.
 2.  Het isoleren van effectiviteit van bepaalde marketinginstrumenten is vaak lastig.
  Alle bureaus die hebben bijgedragen aan de case en de resultaten dienen de
  case daarom samen in en tekenen allemaal voor gezien.
 3. De Effie Organisatie sluit geen enkele vorm van marketing uit van bekroning. De
  case moet wel zijn gebaseerd op een sterk strategisch inzicht dat op een
  aansprekende manier creatief is vertaald. Dat kan zijn in een campagne, in
  design, een event, in de propositie zelf of in de customer experience. En bij
  voorkeur met een geïntegreerde aanpak, waarin alle marketinginstrumenten
  elkaar versterken.
 4. Cases waarvan het succes met name is terug te voeren op een prijs- of
  premiumactie komen niet in aanmerking voor een Effie.
 5. Het aantal inzendingen per deelnemer is onbeperkt, mits aan de regels is
  voldaan.
 6. Cases die al eerder zijn bekroond met een Effie kunnen nog een keer worden
  ingezonden mits er sprake is van duidelijke nieuwswaarde, een aangescherpte
  strategie of nieuwe activiteiten die tot buitengewone resultaten hebben geleid.
 7. Een case kan in verschillende categorieën worden ingezonden (in hetzelfde jaar of achtereenvolgens). Schrijf verschillende versies van de case, toegespitst op de
  categorie met aandacht voor de in die categorie relevante resultaten.
 8. Cases op basis van een internationaal concept mogen ingezonden worden,
  zolang de activiteiten ook in Nederland hebben plaatsgevonden én daarvoor
  resultaten kunnen worden aangetoond. Hierbij is het van belang dat in de case
  goed beschreven wordt hoe het concept voor de Nederlandse markt is uitgewerkt.
 9. In de 12 maanden voorafgaand aan het inzenden moeten er in de case
  beschreven activiteiten hebben plaatsgevonden en moeten er resultaten worden
  gerapporteerd. De case, mag met uitzondering van de categorie Gedrag Kort (looptijd max. 4 maanden) en
  Succesvolle Introductie (looptijd max. 12 maanden), wel een langere periode beschrijven. 
 10. De laatste resultaten die mogen worden meegenomen in de case zijn van 30 juni van het
  jaar van inzenden.
HET INVULLEN VAN HET INZENDFORMULIER
 1. De informatie op het inzendformulier moet 100% accuraat zijn.
 2. Je bent verplicht alle factoren te vermelden die de resultaten hebben beïnvloed.
 3.  Bij de beoordeling van de cases wordt de grootte van het budget meegewogen.
 4. Alle paragrafen dienen te worden ingevuld. De verscheidenheid aan cases vraagt
  om enige flexibiliteit bij het invullen. Als een paragraaf niet relevant is, mag ze –
  met een toelichting– worden overgeslagen. Doe dit zo weinig mogelijk.
  5. Aan het online inzendformulier mag niets worden aangepast.
  6. Houd je aan de regels in het formulier voor wat betreft het aantal tekens, lay-out,
  creatief materiaal.
  7. Een inzending is geldig als deze definitief is gemaakt in de Effie inzendmodule
  op effie.nl/inzenden. Hierna kan niets meer worden aangepast.
HET GEBRUIK VAN CIJFERS
 1. Een case zonder cijfers is niet te beoordelen. Een case waarin relevante cijfers
  ontbreken maakt minder kans op een Effie.
 2. Bronvermelding van alle gegeven cijfers is verplicht.
 3. Wanneer ontwikkelingen beschreven worden, zorg dan dat je hier heel duidelijk in
  bent zodat geen verwarring kan ontstaan over procenten, procentpunten en
  absolute groei.
 4. Geef relevante cijfermatige informatie, ook over concurrenten en historische
  ontwikkeling. Ga er niet vanuit dat de juryleden precies weten wat er in jouw markt
  gebeurt. Leg dit uit en geef zo veel mogelijk informatie zodat er een duidelijke
  vergelijking kan worden gemaakt.
 5. Maak aannemelijk dat de resultaten buitengewoon zijn. Is de groei van
  bijvoorbeeld het marktaandeel uitzonderlijk voor die specifieke markt op dat
  specifieke moment?
 6. Bij concurrentiegevoelige informatie kan je eventueel met indexcijfers werken.
  Wanneer je echter de echte cijfers kan geven, heeft dit vanzelfsprekend de
  voorkeur.  
ALGEMENE VOORWAARDEN
CREDITS

Alle creatieve en strategische partners die hebben bijgedragen aan de marketing
activiteiten dienen te worden vermeld. Er kunnen evenwel maximaal drie bureaus als
‘hoofdaannemers’ worden opgenomen.

PUBLICATIE VAN INZENDINGEN & RECHTEN

Het creatief werk en de case worden eigendom van de Effie Organisatie en zullen niet
worden teruggezonden. Door inzending verkrijgt de Effie Organisatie automatisch het
recht om een en ander te kopiëren, reproduceren en tentoon te stellen ten behoeve van
educatieve en publicitaire doeleinden. Het creatieve werk bestaat o.a. uit een video van
maximaal 5 minuten met al het voor het succes van de case wezenlijke werk. Wanneer
bepaalde informatie niet gepubliceerd mag worden, dan moet de inzender dat
uitdrukkelijk schriftelijk laten weten aan de Effie organisatie.

Alle ingezonden cases die volgens de jury aan de basisvoorwaarden voldoen, worden
gepubliceerd. De case samenvatting wordt gepubliceerd op o.a. de Effie website en
wordt gebruikt tijdens de uitreiking en voor promotionele doeleinden. De case
samenvatting uit het inzendformulier is de te publiceren samenvatting.
De Effie Organisatie, VIA, BVA en andere direct betrokkenen gaan tot aan de uitreiking
vertrouwelijk om met informatie die te maken heeft met de inzendingen. Cijfers en
andere gevoelige informatie worden niet met derden gedeeld, of naar buiten gebracht
zonder toestemming. Juryleden ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

EFFIE AWARD BEELD

Alle winnende inzendingen ontvangen twee Effie Awards. Maximaal twee ‘leidende’
bureaus kunnen naast de naam van de klanten de casenaam worden vermeld. Al
diegenen die een bijdrage hebben geleverd en in de ‘credits’ vermeld staan, kunnen
duplicaten of gepersonaliseerde Effie Awards met de vermelding van de eigen
bureaunaam naast die van een van de ‘leidende’ bureaus bestellen.

DISKWALIFICATIE

Incomplete cases, cases die niet op de juiste wijze via de online inzendmodule zijn ingediend of waarvoor
de betaling te laat is ontvangen, komen niet in aanmerking voor een Effie.

 

Effie is een non-profitorganisatie. Door de meest effectieve cases in de schijnwerpers te
zetten willen we bijdragen aan de professionalisering van het vak.
We zijn daarbij afhankelijk van de bereidheid van deelnemers om hun winnende
casestudies te delen. 

Door toestemming te geven om de case te publiceren
- Kun je het succes van je team vieren, nieuw talent aantrekken en de relatie tussen
opdrachtgever en bureaus versterken.
- Vakgenoten inspireren om de lat hoger te leggen en de marketingeffectiviteit te
verbeteren.

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2022 Effie Awards Nederland