Juryprocedure

Effie Nederland hanteert twee juryniveaus: zeven vakjury's en een hoofdjury.

VAKJURY'S + juryvakdagen

Elke categorie kent zijn eigen jury. Hiermee zorgen we ervoor dat de kennis van de juryleden zoveel mogelijk aansluit bij de vereiste kennis om in deze categorie tot een deskundig oordeel te komen. De zeven vakjury’s:
 

  • Maatschappelijke Impact 

  • Merk 

  • Gedrag Lang 

  • Gedrag Kort 

  • Impactvolle Proposities

  • Succesvolle Introducties 

  • Branded Customer Experience

  • Hoofdjury 

 
JURYLEDEN

Iedere vakjury bestaat in principe uit acht juryleden:
1 voorzitter
1 of 2 onafhankelijke juryleden (waarvan een de voorzitter is)
3 door bvA benoemde juryleden afkomstig van adverteerderszijde
3 door VIA benoemde juryleden afkomstig uit de bureauwereld.

 
JURYPROCES

De vakjury’s beoordelen de cases in hun categorie op effectiviteit en komen samen tot een oordeel welke cases een Effie verdienen. Ook stellen zij vast welke kleur (goud, zilver, brons) de Effie zou moeten hebben. Zij schrijven een kort juryrapport als onderbouwing voor hun oordeel. Er wordt gewerkt vanuit het principe van ‘overeenstemming’. Alle juryleden moeten in principe achter de Effie waardigheid van de case staan alsmede van de kleur van de Effie. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt dan kan er gestemd worden. Dat kan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. In deze stemming stemt de voorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. De Effie waardige cases worden door de juryvoorzitter in gebracht in de hoofdjury met een onderbouwing.

BEOORDELING VAN CASES

De juryleden ontvangen hun cases digitaal. Ze kunnen dan in hun eigen tempo en wanneer het hen uitkomt de cases beoordelen. Het oordeel van elk jurylid wordt vastgelegd in het beoordelingsformulier en onderling verspreid. Zo ontstaat voor de uiteindelijk jurybespreking al een duidelijk beeld over de waardering van de cases. Het doel van de jurybijeenkomst is om definitief vast te stellen welke cases in aanmerking komen voor een Effie. En welke kleur. Het oordeel van de jury wordt vastgelegd in een juryrapport.

 

EXTERNE CONSULTANTS

Mocht het zo zijn dat er kennis ontbreekt in het juryteam, dan bestaat de mogelijkheid om externe kennis in te schakelen. Concreet betekent dit dat de mogelijkheid bestaat om externe consultants met hele specifieke kennis van onderhavige markten uit te nodigen om de jury bij te spijkeren en te adviseren om de ingezonden case zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen.

 
HOOFDJURY

De hoofdjury bestaat uit 9 personen: zeven voorzitters van de vakjury’s, een eigen hoofdvoorzitter en een algemeen lid. De hoofdjury beoordeelt alle door de vakjury’s aangemerkte cases die in aanmerking komen voor de Effie. De voorzitter van de betreffende vakjury waarin de case is beoordeeld, geeft toelichting en ‘verdedigt als een coach’ het oordeel over de case. En tevens waarom de case welke kleur Effie krijgt. De hoofdjury werkt vanuit het principe van overeenstemming: ieder jurylid moet in principe de Effie waardigheid ondersteunen. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan volgt een stemming. In deze stemming stemt de hoofdvoorzitter niet mee, zodat er altijd een meerderheid wordt gerealiseerd. Tenzij de stemmen staken. Deze stemming kan gaan over de Effie waardigheid en over de kleur van de Effie. De hoofdvoorzitter ziet toe op de objectiviteit waarmee de Effies worden vastgesteld. De hoofdjury stelt vlak voor de uitreiking de definitieve Effies vast. 

De leden van de hoofdjury ontvangen de volledige cases de juryrapporten van de door de vakjury geselecteerde cases die in aanmerking komen voor een Effie. De juryleden geven hun oordeel over deze rapporten. Dit wordt voorafgaand aan de jurybijeenkomst onderling verspreid. De jurybijeenkomst stelt de definitieve Effie's en kleuren vast, vult waar nodig de juryrapporten aan en stelt deze rapporten definitief vast. 

partners

De Effie Awards wordt mede mogelijk gemaakt door:

bva logo
via logo
Socials
Copyright © 2022 Effie Awards Nederland